Všeobecné informácie o lokalite
Zúčastnení
Názov miesta
Liptovská Mara, Kostolík

* František O.
* Peter B.
* Pavol P.
* Marian M.

 

Najbližšie mesto Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Krajina Slovensko
Počasie Neudané
Teplota vody Neudané
Viditeľnosť
3 -4 m
Komentár
Stačil jeden telefonát v nedeľu a potápali sme pri kostolíku na Mare. Okolo zatopeného móla spústa ostriežov. Precvičili sme si prácu so zdvíhacími vakmi a iné potápačské činnosti.


20.09.2009 Liptovská Mara, Kostolík20.09.2009 Liptovská Mara, Kostolík20.09.2009 Liptovská Mara, Kostolík20.09.2009 Liptovská Mara, Kostolík20.09.2009 Liptovská Mara, Kostolík