Ako nato?

 

Zamestnanci:
 1. Do 15.02.2014 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte oba formuláre t.j. vyhlásenie o poukázaní 2% a potvrdenie o zaplatení dane, daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nás.

 

 

Vyhlásenie o poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane. >>> pdf súbor alebo rtf súbor

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. >>> doc súbor

 

Fyzické a právnické osoby:

 

 • Fyzické a právnické osoby môžu poukázať 2% z dane cestou daňového priznania fyzických alebo právnických osôb.
 • Minimálna suma pre fyzické osoby je 3,32 Eur a pre právnické osoby je  8.30 Eur. V daňovom priznaní pre fyzické a právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 

 

 

Vzory vyplnenia daňových priznaní fyzických a právnických osôb.

 

Danove priznanie fyzicke osoby Danove priznanie fyzicke osoby
   

 

 

Údaje o nás:

 

 • Obchodné meno alebo názov: Klub potápačov Ostriež
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bystrická cesta 20/14, 03401 Ružomberok
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42061563

 

Ďalšie informácie získate na: