18.07.2014 Lom Rieka, Kraľovany.

Boli František O., Peter H., Jozef K.
Viditeľnosť  1-1,5m,  
Voda nesklamala a nezmenila sa,  viditeľnosť stále slabá.