14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany

Boli František O, Marian M., Paľo P., Tibor L., Eter H.  

Voda 4°C,vzduch 0°C viditeľnosť 5-6 m

Za slnečného počasia a pri partii kúpajúcich a sánkujúcich, sme si  vyrezali otvor, preverili viditeľnosť a potom hop do vody. 

 

14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany
14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany
14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany
14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany 14.02.2015 Lom Rieka, Kraľovany