Čo robíme :
Vyhladanie a vyzdvihovanie potopených predmetov
Odbery vzoriek sedimentu dna
Revízie a kladenie káblov, vodovodného, plynového a ropovodného potrubia cez vodné diela a toky.
Opravy, montáž a demontáž rôznych zariadení a objektov pod vodou.
Revízie hrádzí, hatí a vodných uzáverov za plného stavu vody.
Mapovanie profilu dna a podobné práce
V prípade dostatočnej viditeľnosti fotodokumentáciu požadovaných objektov pod vodou.
Čistenie vtokových a odberových objektov a prahov pred priehradami. 

Fotodokumentácia z prác:
Čistenie zhybky v Liptovskom Mikuláši- Ondrašová
Hradenie na vodnom diele Bešeňová
Predžovanie potrubia vo vyvieračke Demänová 
Pracovné potápaniePracovné potápanie
Pracovné potápaniePracovné potápanie
Pracovné potápaniePracovné potápanie
Pracovné potápanie
Pracovné potápanie