Vítam Vás v Teórii o potápaní.
 
Články v tejto sekcii budú rozdelené do logických skupín podľa preberanej tématiky. Články sú určené najmä pre začínajúcich potápačov alebo záujemcov o potápanie ako zdroj informácii o potápaní, ale aj pre pokročilejších potápačov pre zopakovanie prípadne nadobudnutie nových vedomostí.
 
Potápačská teória.
 
 
Technika potápania.