Nitrox

 Určite ste sa stretli s týmto pomenovaním dýchacej zmesi cez časopisy, slovne a niektorý si ho aj vyskúšali.

 

 

 

Čo je NITROX a čo nám potápačom ponúka?

Nitrox (nitrogen – dusík N2 oxigen – kyslík O2)je zmes rovnakých plynov ako vzduch „AIR“ (O2 a  N2), len s tým rozdielom, že je tento vzduch obohatený o O2 v nejakom percentuálnom pomere na úkor N2.

Taktiež sa používa názov EANx (Enrichet Air Nitrox) kde „x“ označuje percentá O2 v zmesi.

EAN32 32% kyslíka v zmesi.

EAN36 36% kyslíka v zmesi.

Tieto dve zmesi sa používajú asi najčastejšie.

 

 

Výhody NITROX-U   (EANx)

Tým, že zvyšujeme percento O2 v zmesi, nám klesá percento N2.

EAN36 = 36% kyslíka a 63% dusíka

EAN32 = 32% kyslíka a 67% dusíka

AIR = 21% kyslíka a 78% dusíka

 

Keďže máme menej N2 v dýchacej zmesi a O2 je v organizme metabolizovaný, tak sa nám:

  • predlžuje bezdekompresný čas.
  • skracujú dekompresné zástavky.
  • skracujú povrchové intervaly v prípade opakovaných ponorov.
  • znižuje pocit dusíkovej narkózy.
  • znižuje pocit únavy po ponore.

 

Len pre príklad:

Potápali sme v Heřmaniciach a dali sme si naplniť EAN32.

Podľa vzduchových tabuliek bol pre 35m bezdekompresný čas na dne 15 min.

Podľa NITROX tabuliek pre EAN 32 na 35m bezdekompresný čas na dne 30 min.

 

Nevýhody NITROX-U   (EANx)

Hlavne sme limitovaný hĺbkou, na ktorú sme si zmes pripravili a ktorú nesmieme prekračovať.

Pri potápaní s EANx sa nám do popredia dostáva KYSLÍKOVÝ HĹBKOVÝ LIMIT

Vieme, že každý plyn v zmesi dýchame v danej hĺbke pod určitým parciálnym tlakom.

Čiže ako dusík pod väčším parciálnym tlakom je narkotický a „haraší“ nám z neho, tak kyslík je toxický a otrávi nás.

 

TOXICITA O2 nastáva pri prekročení PPO2 1,6 bar a maximálny čas pri tomto tlaku nesmie prekročiť 45 minút !!!

EAN32 = 39 metrov

EAN36 = 33 metrov

 

No netreba zabudnút, že aj pri potápaní so stlačeným vzduchom sme obmedzený

- bezdekompresnými časmi ( dusíkový čas v danej hĺbke )

- dusíkový hĺbkový limit ( narkotické účinky N2 )

- kyslíkový hĺbkový limit ( toxicita O2, parciálny tlak O2 1,6 bar = 66m )

Všeobecne môžeme o NITROXE hovoriť ako o zmesi, ktorá výrazne zvyšuje bezpečnosť pri potápaní a ponoroch s predpokladom získania dekompresnej choroby.

 

História Nitroxu.

Ak si myslíte, že potápanie s NITROXOM je búm posledných desiatich rokov nie je tomu tak.

- 1774 Joseph Priestly objavuje kyslík. Takmer hneď sa v medicíne začína používať dýchanie zmesi, ktorá obsahuje vyšší podiel O2

- 1879 Henry Fleuss dokumentuje prvé ponory s uzatvoreným O2 rebreatherom

- 1910 Siebe Gorman prvé komerčné aparáty využívajúce kyslíkom obohatený vzduch

- 1943 Nitroxový koncept- EAN je doporučovaný ako zmes ktorá redukuje možnosť dekopresnej choroby ( DCS )

- 1959 U.S.NAVY oficiálne publikuje nitroxové tabuµky

- 1970 NOAA začína používať Nitrox

 

Potápačská výstroj a NITROX

 Kyslík vo vysokej koncentrácii je pri styku s mastnotou vysoko horľavý a výbušný. Vo všeobecnosti platí, že pri používaní zmesi do EAN 40 nie je potrebné prerábať výstroj na kyslíkovo kompatibilnú. Jedná sa hlavne o regulátory a manometre.

 

Nitrox

 

Čo sa týka fliaš, mali by byť O2 čisté. Pýtate sa prečo? Každému z nás, neuškodí sa pozrieť do fľaše v akom je stave a zvlášť ak sa plnia kompresormi, ktoré majú už niekoľko desaťročí majú natočené stovky hodín.

               Nitrox       Nitrox

 

Olej je karciogén a nie je dobré, keď ho vdychujeme pod tlakom.  Fľaše majú byť z vnútra čisté a suché. Nesmú mať na dne nejakú zmes oleja a vody!!!

 

Absolvovanie kurzu na NITROX

Niektorý potápači povedia, že to nie je potrebné. Veď aj tak mi to naplnia bez papierov...! Nie je to pravda !!!

Treba si uvedomiť, že vdychujeme kyslík pod väčším parciálnym tlakom, ktorý môže zabiť pri nedodržaní pravidiel.     

 

Nitrox

 

 Sú dva stupne pre potápanie s EAN:

  • Basic NITROX DIVER  - je to kurz zameraný na pochopenie teórie potápania s EAN, pouľívania Nitrox potápačských tabuliek, bezpečnej manipulácie  technikou, ktorá prichádza do styku s O2. Po absolvovaní kurzu budete môcť potápať so zmesami do EAN 40 (40% O2).
  • Advance NITROX DIVER  – po absolvovaní tohto kurzu môžete používať zmesi do 100% kyslíka a používanie a striedanie jeho zmesí počas ponoru. Tento kurz z vás robí technického potápača, lebo používate počas ponoru rôzne dýchacie zmesi.


Ak sa rozhodnete si spraviť takéto kvalifikácie, informujte sa veľmi, veľmi dobre o školách, ich inštruktoroch a systémoch v ktorých takéto kurzy ponúkajú. Nenechajte sa zlákať len cenou, lebo tá o vašom živote nerozhoduje!!!

 

Pre zaujímavosť...

-Prvou školou na Slovensku, ktorá začala ponúkať NITROX kurzy a plniť Nitrox  je PRO-DIVE Bratislava.

 

      Nitrox             Nitrox           Nitrox