Obsah článku

Základné signály

 

  Spôsob ukázania a význam Odpoveď
Potápačské signály

OK? OK!

Pred sebou vo výške hlavy.

V závisloti od situácie je možné ho ukázať ako otázku: "Je všetko v poriadku?"

Ak je všetko v poriadku, signal zopakujem. Ak nie je niečo v poriadku, odpoviem zodpovedajúcim signálom (napr. nemám vzduch, otvoril som rezervu)

Potápačské signály.

Dole, zostup, zostupujeme

Pred sebou vo výške hlavy.

Spravidla ukáže vedúci skupiny a tým vydáva príkaz partnerovi alebo skupine na zostup.

Pokiaľ som pripravený k zostupu, odpoviem: OK! (Ak nie som pripravený, odpoviem signálom: NIE!)

Potápačské signály.

Zostup na ukázanú hľbku

Pred sebou vo výške hlavy. Jedna ruka ukazuje "zostup" a druhá počtom vystretých prstov ukazuje hľbku.

Spravidla ukáže vedúci skupiny a tým vydáva príkaz na zostup do ukázanej hĺbky

Signálom: "OK!" potvrdím, že som rozumel a súhlasím. Ak nesuhlasím, odpoviem signálom: "NIE!" a ďalším zodpovedajúcim signálom.

Potápačské signály.

Zostup na dno

Pred sebou vo výške hlavy.

Spravidla ukáže vedúci skupiny a tým vydáva príkaz k zostupu na dno.

Ak som pripravený, signálom "OK!" potvrdím, že som rozumel. Ak nie som pripravený, odpoviem "NIE!" a zodpovedajúcim signálom ("niečo nie je v poriadku a pod.")

Potápačské signály.

Hore, vystupujeme hore

Pred sebou vo výške hlavy.

Spravidla ukáže vedúci skupiny atým vydá príkaz k výstupu
Signálom: "OK!" potvrdím, že som rozumel a signál zopakujem.

Potápačské signály.

Výstup na ukázanú hĺbku

Pred sebou vo výške hlavy. Jedna ruka ukazuje signál "hore" a druhá počtom vystretých prstov ukazuje hlbku

Signálom: "OK!" potvrdím, že som rozumel a signál zopakujem.

Potápačské signály.

Výstup na hladinu

Pred sebou vo výške hlavy

Spravidla ukáže vedúci skupiny a tým vydá príkaz k výstupu na hladinu

Signálom: "OK!" potvrdím, že som rozumel a signál zopakujem.

Potápačské signály.

Som na rezerve

V prípade, keď som otvoril rezervu, alebo keď mi klesne tlak na manometri na 5 MPa, ukážeme vedúcemu skupiny alebo partnerovi signál: som na rezerve.

Vedúci skupiny alebo partner signálom: "OK!" potvrdí, že rozumel a ukáže signál: "Hore!" výstup sa začne bezprostredne po výmene signálov.

Potápačské signály.

Nemožem otvoriť rezervu

Keď z akýchkoľvek dôvodov nemôžeme otvoriť svoju rezervu, ukážem najbližšiemu partnerovi tento signál.

Ihneď otočím partnera bokom, otvorím jeho rezervu a signálom "OK!" sa opýtam či je všetko v poriadku. Pokiaľ mi signálom "OK!" toto potvrdí, ukážem signál: "Hore!"
  V prípade, že sa partnerovi pokúsim otvoriť rezervu, a pri tom zistím, že je otvorená alebo nejde otvoriť, vtedy mu ponúknem vzduch (alternatívny zdroj vzduchu) alebo dýchame vo dvojici z jedného regulátora a začneme so spoločným výstupom.

Potápačské signály.

Nemám vzduch

Viac ráz zakývať vodorovným smerom hranou dlane proti krku.

Kedykoľvek mám z akýchkoľvek dôvodov prerušený prívod vzduchu, plávam k najbližšiemu partnerovi a jasne mu ukážem signál.
  V tom prípade ponúknem vzduch (alternatívny zdroj vzduchu alebo dýchanie vo dvojici z jedného regulátora). Po ukľudnení situácie začneme so spoločným výstupom. Pred prvým vdychom ponúkaného vzduchu odstránim vodu z ponúkaného regulátora stlačením membrány (sprchy) druhého stupňa.

Potápačské signály.

Niečo nie je v poriadku

Pred sebou vo výške pŕs.

V prípade, že sa cítim nezvyčajne, alebo mám o sebe alebo o niečom určitú pochybnosť, ukáľem tento signám. Rovnako ho môžem ukázať, keď nie je niečo v poriadku (kŕč, ucho a pod)

Plávam v bezprostrednej blízkosti partnera a pozorne ho sledujem. V súlade s jeho signálom sa pokúšam porozumieť a správne reagovať (urobiť potrebné opatrenia).