Zaujímavé definície pojmov:

  • Malá hĺbka- 0 - 10 m,  stredná hĺbka- 10 - 30m,  veľká hĺbka- nad 30m.

  • Dekompresný postup:  postup predpisujúci  hĺbky dekompresných zastávok a čas pobytu na týchto zastávkach.

  • Doba ponoru: celkový čas, ktorý potápač strávil pod hladinou pri jednom ponore.

  • Nikdy nezadržuj dych - Dýchaj normálne.

  • Hĺbka ponoru :   najväčšia dosiahnutá hĺbka meraná v metroch.

  • Čas na dne: čas, ktorý uplynul od zanorenia po začiatok výstupu.

  • Výstupová rýchlosť: 10m/min. pri výstupe z hĺbky menšej ako 25metrov, z väčších hĺbok sa do hĺbky 25m doporučuje vystupovať rýchlejšie- 15m/min.

  • Bezpečnostná zastávka: dekompresná zastávka, ktorá sa vykonáva v prípade, že čas na dne je kratší alebo rovný nulovému  času. Je to zastávka na čas 1 minúty v hĺbke 3 metre.

  • Nulový čas: pre danú hĺbku najdlkší čas na dne, ktorý dovoľuje výstup na hladinu pri ktorom nemusí robiť dekompresnú zastávku okrem bezpečnostnej.