Klubové akcie zoradené podľa rokov.

2021 až 2022

2019 až 2020

2017 až 2018

2015 až 2016

2013 až 2014

2011 až 2012

2009 až 2010

2006 až 2008

LogBook