10.-15.10.2014 Chorvatsko

Chorvátsko - Baška Voda,
Dátum: 15. - 20. 10. 2014
Počasie: slnečno a teplo, teplota vody 22 - 23 °C.
Boli: Miro H.,Ľubo P., Miloš P., Miloš P jun., Palo P., Ivan P., Miro L.,František O.

Zhodli sme sa, že to bolo najlepšie potápanie v Chorvátsku čo sa týka lokalít a života vo vode. Kolmé steny do cca 80 metrov, skalný členitý terén, hejná malých rýb. Spravili sme osem ponorov. Potápali sme v popoludňajších hodinách čo bolo výhodnejšie pre raňajšiu a dopoľudňajšiu pohodu. Ubytovanie, strava, potápanie -  pozri foto. 

 

10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko
10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko 10.-15.10.2014 Chorvatsko