b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_025.jpg Stretnutie Klubu Potápačov Ostriež na bazéne, kde sme si zasúťažili, zapotápali a zaplávali. Súťažiaci boli odmenení  sladkosťami - mladší, potom sme akciu vyhodnotili vo vedľajšej reštaurácii pri jedle /niečo pripravili chlapci/ a pri dobrom moku.
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_000.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_001.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_002.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_003.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_004.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_005.jpg
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_006.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_007.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_008.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_009.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_010.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_011.jpg
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_012.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_013.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_014.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_015.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_016.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_017.jpg
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_018.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_019.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_020.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_021.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_022.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_023.jpg
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_024.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_026.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_027.jpg      
b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_1000.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_1001.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_1002.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_1003.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_1004.jpg b_100_75_16777215_00_images_ostriez_spolocenske_bazen2017_1005.jpg