Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.02. 2009.

Prítomní:

 • František Ondrejka
 • Pavol Danek
 • Peter Baláž
 • Miroslav Hartmann
 • Silvia Hatalová
 • Rudolf Kollár
 • Miroslav Likavec
 • Ludovít Medvecký
 • Radoslav Škvarek
 • Ivan Podhorec
 • Igor Marton
 • Luboš Lupták 
 • Lubomír Piovarči


Ospravedlnení:

 • Miroslav Šmolďas
 • Ján Bátory

Zápisnica z schôdze:

 1. Správa o hospodárení - bola prijatá bez pripomienok.
 2. Stav členskej základne – bez pripomienok.
 3. Správa o činnosti klubu v roku 2008 - bez pripomienok.
 4. Členské príspevky- ročný príspevok 33€. Kto nezaplatí, všetky náklady pri akciách a náklady spojené s potápaním si hradí sám. Bol schválený poplatok za plnenie fliaš -7 € pre nečlena klubu.
 5. 2 % z dane - vysvetlenie si nejasností.
 6. Uhradenie základného klubového príspevoku a poplatok za členov do ZPS.
 7. Internetová stránka – technicky doriešiť oznamovanie aktualít členom cez mail.
 8. Modernizácia webovej stránky a možnosť umiestnenia reklamy na stránku.
 9. Na tohtoročné otváranie vody pozvať aj členov, ktorí v roku 2008 robili kurz v našej potápačskej škole.
 10. Priorita čerpania klubových finančných prostriedkov:
 1. Odpredaj starého kompresora a nákup nového.
 2. Nákup fotoaparátu a vodotesného púzdra do vody.
05.02.2009 Členská schôdza klubu05.02.2009 Členská schôdza klubu05.02.2009 Členská schôdza klubu05.02.2009 Členská schôdza klubu
05.02.2009 Členská schôdza klubu05.02.2009 Členská schôdza klubu05.02.2009 Členská schôdza klubu05.02.2009 Členská schôdza klubu